Trianon 100

2020. június 5.

 

„Kezét-lábát a gyilkosok levágták/És otthagyták a vadon közepén,/S szóltak hozzá: nosza, munkára fel!/S szóltak gúnnyal: most járj, ha tudsz, legény!/És tovább álltak a sötét haramják.”

Így kezdi A csonka test című versét Reményik Sándor.

 

100 esztendővel ezelőtt, 1920. június 4-én, az I. világháborúban vesztes Magyar Királyság képviselői a franciaországi Versailles melletti Nagy-Trianon palotában aláírták a győztesek által megfogalmazott és az országra erőszakolt békediktátumot. Ennek értelmében Magyarország területének kétharmadát elcsatolták, a Trianon előtti több mint 18 milliós lakosság 7,6 millió főre csökkent. Az elszakított területekkel együtt mintegy 3,2 millió magyar ajkú került az új országhatárokon kívülre.

 

Padányi Viktor szavaival ez „Nagymagyarország keresztre feszítésének napja volt.” A korabeli magyar újságok arról tudósítottak, hogy a békediktátum aláírását és becikkelyezését nemzeti gyász kísérte. Az országban megkondultak a harangok, leállt a közlekedés. Az üzleteket, iskolákat bezárták, és az újságok fekete gyászkeretben adtak hírt az eseményről.

 

„Az idő kereke azonban soha nem állott még meg semmiféle szentszövetség parancsára, és ha ma nem, holnap egészen biztosan össze fogja zúzni mindazt, ami mesterkélt, hazug, beteg és természetellenes az új Kelet-Európában. Addig is mit tegyünk, mi magyarok? Semmi szükség sincs arra, hogy összeesküvést szőjünk, hogy lázítsunk. Itt kell szervezkednünk, itt készülődnünk. A készülődésünk: a nemzet kulturális, gazdasági és katonai erényeinek gondozása legyen. Szervezkedésünk: a társadalmi erők egyesítése.(...)” – fogalmazta meg gondolatait Herczeg Ferenc.

 

 

Ez a készülődés vezetett a nemzetközi helyzet kínálta lehetőségek kihasználásával az 1938 és 1941 között elért revíziós sikerekhez. Sajnos az országgyarapítás rövid életűnek bizonyult. A második világháború következtében a visszatért területek ismét idegen fennhatóság alá kerültek, az 1947-es párizsi békediktátum pedig újabb területektől fosztotta meg a csonka országot.

 

Rákosi Mátyás, majd Kádár János bolsevik diktatúrájának önpusztító, önfeladó és az anyaországon kívülre rekesztett magyarokról lemondó évtizedei következtek.

A rendszerváltoztatás után húsz évvel, 2010-ben a Magyar Országgyűlés június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. A törvény kimondja, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és a magyarok önazonosságának meghatározó eleme.” A csonka test „elindult a tagjait keresni.”

 

Nem erőszakkal, nem fegyverrel, hanem a nemzet határokon átívelő békés egyesítésével. Anyagi, erkölcsi támogatással, iskolák, templomok építésével, felújításával, határon túli fiatalok magyarországi táboroztatásával, anyaországi diákok határon túli kirándulásainak támogatásával, vagy éppen, veszélyhelyzet idején védőeszközök szállításával. Akkor is, ha még mindig vannak olyanok, mert sajnos vannak, akiknek ez nem tetszik. Akik, mint egykor az 1919-es Tanácsköztársaság bukott vezetői tették, a talpra álló, önmagára találó Magyarország ellen áskálódnak az önazonosságát éppen feladó Nyugaton.

Időszerűek az első világháborús katonaköltő, Gyóni Géza „Levél Nyugatra” című versének gondolatai:

 

„Az a Nyugat, melyet majmoltatok,

S melytől vártátok a szent Holnapot,

És a vad Észak, melyet épülésül

Rajzoltatok, már rothadt a penésztűl.

 

Az Országgyűlés a 2020-as esztendőt a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulójára való emlékezés jegyében a nemzeti összetartozás évének nyilvánította. Köszönet mindazoknak, akik az országgyűlési határozatban foglalt célok eléréséért fáradoznak. Adjon nekik és mindannyiunknak erőt és kitartást a 100 esztendővel ezelőtt született Szent II. János Pál pápa bátorítása: „Ne féljetek!”

 

Takács László

 

 

Hazám, hazámVissza a(z) programok oldalraMilyen jó nekem, hogy vagy nekem!
február 11-február 12.
Síszünet
szerda (február 17.)
Hamvazószerda
szerda (március 31.)
A tavaszi szünetet megelőző utolsó tanítási nap
április 1-április 6.
Tavaszi szünet
szerda (április 7.)
A tavaszi szünetet követő első tanítási nap
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium Admin E-mail